2011
SPRING / VÅR
Episode I
[eng] The first episode launched
with the release of three audio works
by the artists: Erik Bünger, Steven Cuzner,
and Eliot Hemmingsson Cuzner.


[swe] Den första episoden
i Let me lose myself presenterade
tre ljudkonstverk av konstnärerna:
Erik Bünger, Steven Cuzner, och Eliot Hemmingsson Cuzner.
Map / Karta
Instructions

Introduction
[swe, eng]
.mp3 / .zip

Tomorrow
Erik Bünger
.mp3 / .zip

Gilgameshekot
The Echo of Gilgamesh
Steven Cuzner
.mp3 / .zip

Credits
[eng] ERIK BÜNGER
Tomorrow
25:02

Erik Bünger’s collection of voices forms a choir of the multitude whose polyphonic singing rises to fill the surrounding landscape. Walking among the trees and graves is like mingling at a never-ending and infinitely slow after-party where the same catchy tune is stuck in the minds of the guests. Bünger’s work examines the way music takes control of the human spirit and directs it towards a common, deceptive desire.

////////////////////////////////////////////////

[eng] STEVEN CUZNER
The Echo of Gilgamesh
07:28

Steven Cuzner connects the listener to a number of found and unfound recordings, all from in and around the Woodland Cemetery, and all under the influence of the ancient epic of Gilgamesh. The epic of Gilgamesh is understood as the ultimate poem about the fear of death, but these recordings reveal another, perhaps much more threatening message. For over about a decade and a half Steven has been working with different forms of broadcasts and invisible artworks.

////////////////////////////////////////////////

[eng] ELIOT HEMMINGSSON CUZNER
Before and After
10:11

The third piece is by Eliot Hemmingson Cuzner and recorded with help from his father. When Eliot heard about the planned exhibition at the cemetery he came up with the idea of recording the last sounds he hears just before falling asleep and the first moments after waking up. Eliot is 11 years old and not usually engaged in conceptual sound art, yet his piece effortlessly echoes the timeless reflections on sleep and death and a classic artistic investigation into human existence.Opening
21.08.13
[swe] ERIK BÜNGER
Tomorrow
25:02

Erik Büngers samlar en mångfald av röster i ett körverk som gradvis intensifieras och fyller omgivningen med sin sång. Att vandra mellan träden och gravarna blir som att mingla genom en oändligt utdragen efterfest där samma oemotståndliga slagdänga har bitit sig fast i gästernas medvetande. Eriks konst utforskar musikens sätt att ta kontroll över det mänskliga sinnet och leda det mot ett gemensamt, omedvetet begär.

////////////////////////////////////////////////

[swe] STEVEN CUZNER
Gilgameshekot
07:28

Steven Cuzner kopplar lyssnaren till ett antal funna och ofunna inspelningar från Skogskyrkogårdens omgivning. Inspelningarna visar sig alla vara knutna till det antika Gilgamesheposet, som anses vara det ultimata poemet om dödsfruktan. Inspelningarna ger dock en annan bild, av ett annat, kanske än mer omstörtande budskap. Steven har under mer än femton år arbetat med olika former av sändningar och osynliga konstverk.


////////////////////////////////////////////////

[swe] ELIOT HEMMINGSSON CUZNER
Före och Efter
10:11

Eliot Hemmingsson Cuzner har spelat in sitt verk med hjälp av sin pappa. När Eliot fick höra talas om ljudkonstprojektet på Skogskyrkogården fick han idén att spela in ljuden som han hör precis innan han somnar, och i ögonblicken efter det han vaknat. Eliot är 11 år och ägnar sig normalt sett inte åt konceptuell ljudkonst, men hans verk ekar ändå oforcerat det tidlösa poetiska bandet mellan sömn och död och är en klassisk konstnärlig undersökning av människans existens.


Vernissage
21.08.13
x Digaloo
EMS
Nacka Musikklasser

Språkrådgivare
till/ Language
consultant for,
Gilgamesh:

Sara Lahtinen

Nynnarna / Hummers:

Glad Pack:
Gunnel Fagerberg
Gertie Hede
Mai-Britt Elgström
Hans Höppner
Lage Malmsten

Nacka Musikklasser:
Elisabeth Westlund
Oskar Larsson
Ellinor Engström Regnell
Sofia Kentros
Sonja Hägglund
Maria Kökeritz
Theresa Döös
Saga Widström
Lovisa Strååt Lundgren
Kristin Alm
Emma Olofsson Rydmark

Ann-Marie Björk
Anette Berg
Laiunger Mile
Monika Eriksson
Mari Falk
Sara Wilhelmsson
Helen Ideberg åkerfeldt

Henrik Ahl
Ric Wasserman
Leif Jordansson
Milton Jordansson
Lena Björklund Lidvall
Sarah Kim
Henrik Jonsson
Jan Liljekvist
Dure Holmbäck
Ninna Berger
Rolf Pilotti
Cesar Tafoya
Anja Lisa Rudka
George Kentros
Eliot Cuzner
Lars Cuzner
Steven Cuzner
Laura Cuzner
Reuben Cuzner
Lisa Nordwall
Mattias Petersson
Fredrik Karlsson
Jennifer Bergsten
Per Nyström
Kristina Röing
Johan Arrias
Jannie Jeppesen
Heidi Bendrik
Markus Hulthén
Charlotta Bellander
Sören Runolf
Charlotte Borggren
Tomas Sogndal
Saga Sogndal
Girilal Baars
Per Åhlund
Johan Boberg
Filip Linders
Amanda Vasko
x Instruktioner:

1. Ladda ner Episod I / II (zip)

2. Öppna zip-filen på din dator.

3. För over ljudfilerna (mp3) på din mp3-spelare eller mobiltelefon. mp3 / .zip

4. När du befinner dig på Skogskyrkogården, spela upp ljudfilerna samtidigt som du utforskar platsen.


* Det finns ett fåtal mp3-spelare med ljudkonstverken som kan lånas i Visitors Center under deras öppettider.

** Ljudkonstverken kan även streamas direkt i din mobil om du surfar in på websidan: www.letmelosemyself.com

1. Download Episode I / II (zip file)
2. Unpacked the zip file onto your computer.
3. Transfer the sound files onto your mp3player. 4. Play the sound files upon arrival to The Woodland Cemetery and explore the space while listening.

* There are a few MP3 players with the artworks available at the Visitors Center which can be borrowed during their opening hours.

* * The art works can also be streamed directly to your mobile if you browse the website: www.letmelosemyself.com
x [eng] CC Seven is an independent arts
and cultural producer initiating and
running interdisciplinary projects.
The founders are a group of freelance
curators based in Stockholm.

[swe] CC Seven är en oberoende konst
och kulturproducent som initierar och
driver projekt inom ett interdisciplinärt
område. Upphovsmakare är en grupp
frilanscuratorer med bas i Stockholm.

Katrin Behdjou Arshi
Alexander Benz
Anneli Bäckman
Sarah Kim
Bettina Schultz


Contact: info[at]ccseven.org