2011
AUTUMN / HÖST
Episode II
[eng] The second episode
presented sound art by
Jacqueline Hoang Nguyen and Tobias Sjöberg.


[swe] Den andra episoden
presenterade två ljudkonstverk
av konstnärerna
Jacqueline Hoang Nguyen och Tobias Sjöberg.
Map / Karta
Instructions

Introduction
[swe, eng]
.mp3 / .zip

The voice might bring
Jacqueline Hoang Nguyen
.mp3 / .zipxEn tyst minut
A moment of silence
Tobias Sjöberg
.mp3 / .zip
Credits
[eng] JACQUELINE HOANG NGUYEN
The Voice Might Bring

The absence of sound, in the Hollywood film industry, is ‘death,’ as sound itself is often described as adding life to picture. The introduction of sync sound transformed the nature of viewership, it did not only organize space, time, and narrative, but it created a more commanding authority over the viewer, enforcing a new kind of attention. It changed the role of or place of the spectator from watching the action to being in the role of an ‘invisible guest’. So, the advent of sound coincides with what Guy Debord suggests as perhaps the beginning of the society of the spectacle in his essay of 1967, Commentaires sur la société de spectacle. In A Voice Might Bring, Greta Garbo’s voice is used to explore the transition from silent films to talkies, as she is one of the few Hollywood actresses who survived this technological shift, and how the coming of sound with the recording of voice shaped a new truth in cinema which escapes the field of vision.

The piece has its starting point by the grave of Greta Garbo. You find it just south from the Woodland Chapel, walk down the stone steps and through the open grave field until you reach her grave at the other end.

jacquelinehoangnguyen.com////////////////////////////////////////////////

[eng] TOBIAS SJÖBERG
A Moment of Silence

Tobias Sjöberg’s A Moment of Silence is based on the ritual act of mourning that brings people together in a moment of reflection – an act that manifests togetherness and a self-reflective state of stillness and silence. The work is also presented as a performance in which a group of death metal fans gather out at the Woodland Cemetery in order to take part in a moment of contemplative silence together. The culture around death metal is full of symbolism regarding death, nihilism and morbidity while at the same time it often has a theatrical side. The intense and chaotic soundscape provided by the music stands in stark contrast to the stillness of the moment of silence.

Tobias Sjöberg’s piece deals with social interaction and its unwritten codes that create a context. He is interested in what happens when these contexts change shape and the ingrained social structures are suspended.

The performance took place on Saturday,
22 October at 12 noon in the open space between the granite cross and Almlunden at the Woodland Cemetery in Stockholm.
The documentation of the work can be
viewed here.

tobiassjoberg.nu
[swe] JACQUELINE HOANG NGUYEN
The Voice Might Bring

I Hollywood anses frånvaron av ljud vara detsamma som “död” eftersom själva ljudet ofta påstås bringa liv i bilden. När det synkroniserade ljudet infördes förändrades själva tittandet i grunden. Det var inte bara tid, rum och berättande som fick en ny struktur, det uppstod även en slags befallande auktoritet vilken krävde en ny sorts uppmärksamhet från betraktaren. Åskådarens roll växlade från att vara den som betraktar händelserna till att bli en “osynlig gäst”. Uppkomsten av ljud inom den rörliga bilden sammanfaller med det som Guy Debord antyder vara begynnelsen av Skådespelssamhället vilken han beskriver i essän Commentaires sur la société de spectacle från 1967. I Jacqueline Hoang Nguyens ljudkonstverk A Voice Might Bring, används Greta Garbos röst för att utforska övergången mellan stumfilm till ljudfilm där Garbo var en av få skådespelare som överlevde det teknologiska skiftet. Ljudet bidrog till att skapa en ny sorts trovärdighet inom filmen, vilken sker bortom synfältet.

Verket har sin utgångspunkt vid Greta Garbos grav. Du hittar den strax söder om Skogskapellet, gå ner för stentrappan och genom den öppna gravgläntan tills du når hennes grav på andra sidan.

jacquelinehoangnguyen.com


////////////////////////////////////////////////

[swe] TOBIAS SJÖBERG
En tyst minut

Tobias Sjöberg utgår från den rituella sorgeakten som för samman människor till en stunds gemensamt reflekterande i En tyst minut. En aktivitet som manifesterar en samvaro och ett inåtvänt tillstånd under stillhet och tystnad. Verket gestaltas även som ett performance där en grupp anhängare av den extrema musikgenren Dödsmetall samlas ute på Skogskyrkogården för att tillsammans delta i ett ögonblicks kontemplativ tystnad. Kulturen kring Dödsmetall är rik på symbolik som berör döden, nihilism och det morbida samtidigt som den ofta ger uttryck åt en teatral sida. Den intensiva och kaotiska ljudbild som musiken levererar står i kontrast till stillheten i den tysta minuten.

I Tobias Sjöberg arbete berörs det sociala samspelet och dess överenskommelser som skapar ett sammanhang. Han intresserar sig för vad som händer när dessa sammanhang byter skepnad och de invanda sociala strukturerna upphävs.

Performance-akten ägde rum lördagen den
22 oktober kl. 12.00 i det öppna landskapet mellan Granitkorset och Almlunden på Skogskyrkogården. Dokumentationen
visas här.

tobiassjoberg.nu
x Oscar Tillman
Martin Johnson
Jaime Fidel-
Correa Molina
Tobias Kobev
Emily Fullard
Michel Wong
Carl Henrik Tillberg
Oxana Sadovskaya
Urban Bergsten
Daniel Nordström
Ulrika Nordström
Jac Rytterholm
Jevgenijs Skenevs (Evgen)

Göran Lundgren
Soundmix: Martin Johnson
x Instruktioner:

1. Ladda ner Episod I / II (zip)

2. Öppna zip-filen på din dator.

3. För over ljudfilerna (mp3) på din mp3-spelare eller mobiltelefon. mp3 / .zip

4. När du befinner dig på Skogskyrkogården, spela upp ljudfilerna samtidigt som du utforskar platsen.


* Det finns ett fåtal mp3-spelare med ljudkonstverken som kan lånas i Visitors Center under deras öppettider.

** Ljudkonstverken kan även streamas direkt i din mobil om du surfar in på websidan: www.letmelosemyself.com

1. Download Episode I / II (zip file)
2. Unpacked the zip file onto your computer.
3. Transfer the sound files onto your mp3player. 4. Play the sound files upon arrival to The Woodland Cemetery and explore the space while listening.

* There are a few MP3 players with the artworks available at the Visitors Center which can be borrowed during their opening hours.

* * The art works can also be streamed directly to your mobile if you browse the website: www.letmelosemyself.com
x [eng] CC Seven is an independent arts
and cultural producer initiating and
running interdisciplinary projects.
The founders are a group of freelance
curators based in Stockholm.

[swe] CC Seven är en oberoende konst
och kulturproducent som initierar och
driver projekt inom ett interdisciplinärt
område. Upphovsmakare är en grupp
frilanscuratorer med bas i Stockholm.

Katrin Behdjou Arshi
Alexander Benz
Anneli Bäckman
Sarah Kim
Bettina Schultz


Contact: info[at]ccseven.org