2012
SPRING / VÅR
Episode III
[eng] The third episode presented
sound art by Linda Tedsdotter
and Mira Eklund.


[swe] Den tredje episoden presenterade
två ljudkonstverk av konstnärerna
Linda Tedsdotter och Mira Eklund.Map / Karta
Instructions

Introduction
[swe, eng]
.mp3 / .zip

29.2mb om döden
Linda Tedsdotter
.mp3 / .zip

Landningsbana för tidsresande
Mira Eklund

För en person
.mp3 / .zip

För två personer
.mp3 file I / .zip file I
.mp3 file II / .zip file II

Credits
[eng] LINDA TEDSDOTTER
29.2 mb om döden

Thoughts on this non-existence, the hideous eternity that awaits only moments away.

For this sound piece Linda Tedsdotter talked to people about death, and then cut and edited together sentences spoken by different people to form the flow of a conversation. She wants to emphasize and elevate the somewhat shameful image of the fear of death, a fear that many of us share but try not to talk about. The distorted and dark feelings expressed here stand in contrast to the beautiful and harmonious surroundings of Skogskyrkogården.


////////////////////////////////////////////////

[eng] MIRA EKLUND
Landningsbana för tidsresande (Landing-strip for time travelers. In Swedish)

Mira Eklund’s piece is a hodgepodge, a whole, a field, a frequency range.

Listeners find themselves in a state where the boundaries between body and soul, then and now, you and I are suspended and everything flows together into one. The core is what unites the place with the people and the dead with the living. The memory of the room, the experience of the sound.

There are two versions of the piece: one to be listened to individually and another for two people.

The version for one person has its starting point by the information map at the main entrance, just below Minneslunden. Start the listening facing the map and then follow the voice up to the height of Minneslunden.

The version for two persons are available in two sound files, one for each person and has its starting point by the benches at Minneslunden, The Memorial Garden. Listener nr 1 starts listening while sitting as far out as possible on the outermost bench facing the main entrance. Listener nr 2 starts listening while sitting at the furthermost end of the bench facing the slope towards Almlunden. Both listeners starts at the same time.

A performance by the artist took place at Minneslunden at 14.00 on 27 May 2012.
[swe] LINDA TEDSDOTTER
29.2 mb om döden

Tankar på den här icke-tillvaron, den vedervärdiga evigheten som väntar bara några ögonblick bort.

Linda Tedsdotter har inför det här ljudkonstverket samtalat med människor om döden, klippt ihop och blandat meningar de olika personerna säger till ett samtalsflöde. Hon vill lyfta fram och aningen förhöja den något skamliga bilden av rädslan för döden, en rädsla som många av oss delar men helst inte talar om. Det förvrängda och mörka i känslorna som förmedlas kontrasteras mot Skogskyrkogårdens vackra och harmoniska omgivning.

////////////////////////////////////////////////

[swe] MIRA EKLUND
Landningsbana för tidsresande

Mira Eklunds verk är ett sammelsurium, ett allt, ett fält, ett frekvensområde.

Lyssnaren bjuds in till ett tillstånd där skiljeväggen mellan kropp och själ, då och nu, du och jag, upphävs och flyter samman i ett. Kärnan är det som förenar platsen med människorna och de döda med de levande. Minnet av rummet, upplevelsen av det ljudande.

Ljudkonstverket finns i två versioner, en som upplevs av en person, och en annan för två personer.

Versionen för en person startar vid informationskartan som finns innanför huvudentrén, nedanför Minneslunden. Börja lyssningen vänd mot kartan och följ sedan med jaget i lurarna upp till Minneslundens höjd.

Versionen för två personer finns som två filer, en för varje person, och har sin början vid bänkarna i Minneslunden. Lyssnare nr 1 börjar sin lyssning sittandes längst ut på den yttersta bänken mot huvudentrén (vid soptunnan). Lyssnare nr 2 börjar sin lyssning sittandes längst ut på bänken mot sluttningen till Almlunden. Båda startar lyssningen samtidigt.

Ett performance av konstnären ägde rum i Minneslunden kl. 14.00 den 27 maj 2012.
x Alexandra Dahlqvist
Cecilia Suhaid
Gustafsson Jill Lindström
Erik Löderstedt
Bo Melin
Filmhögskolan
Anders Enge
Sarah Degerhammar
Paul Sigerhall
Örn Sigerhall Eklund
Toby Lynas
Eva Jansson
Kungliga Konsthögskolan
x Instruktioner:

1. Ladda ner Episod I / II (zip)

2. Öppna zip-filen på din dator.

3. För over ljudfilerna (mp3) på din mp3-spelare eller mobiltelefon. mp3 / .zip

4. När du befinner dig på Skogskyrkogården, spela upp ljudfilerna samtidigt som du utforskar platsen.


* Det finns ett fåtal mp3-spelare med ljudkonstverken som kan lånas i Visitors Center under deras öppettider.

** Ljudkonstverken kan även streamas direkt i din mobil om du surfar in på websidan: www.letmelosemyself.com

1. Download Episode I / II (zip file)
2. Unpacked the zip file onto your computer.
3. Transfer the sound files onto your mp3player. 4. Play the sound files upon arrival to The Woodland Cemetery and explore the space while listening.

* There are a few MP3 players with the artworks available at the Visitors Center which can be borrowed during their opening hours.

* * The art works can also be streamed directly to your mobile if you browse the website: www.letmelosemyself.com
x [eng] CC Seven is an independent arts
and cultural producer initiating and
running interdisciplinary projects.
The founders are a group of freelance
curators based in Stockholm.

[swe] CC Seven är en oberoende konst
och kulturproducent som initierar och
driver projekt inom ett interdisciplinärt
område. Upphovsmakare är en grupp
frilanscuratorer med bas i Stockholm.

Katrin Behdjou Arshi
Alexander Benz
Anneli Bäckman
Sarah Kim
Bettina Schultz


Contact: info[at]ccseven.org